Reklamation

Konferens, kurs eller seminarium
För reklamation av anmälan till konferens, kurs eller seminarium:
• Fram till 30 dagar innan kan du avanmäla dig utan kostnad.
• Fram till 14 dagar innan kan du avanmäla dig och få 50 procent av avgiften återbetald.
• Kortare än 14 dagar innan kan du inte avanmäla dig.
I samtliga fall gäller att du fritt kan skicka en annan person i ditt ställe.

Eventuell avanmälan skickas till:
prenumeration@agi.se

Tidskrift eller annan publikation
För reklamation eller ångrad beställning av tidskrift eller annan publikation:
Inom 14 dagar efter det att vi skickat varan, kan du reklamera den.
Ange vilken produkt det gäller och ange om reklamationen gäller:

a/ Att du vill returnera varan
b/ Att varan var skadad när du fick den.

I fall a/ ber vi dig, fullt frankerat, återsända varan till:
AGI Publishing House AB
Altonagatan 5
211 38 Malmö

Vi kommer att återföra det betalda beloppet till det kreditkort/bankkonto varifrån köpet betalades.

I fall b/ ber vi dig fotografera varan och skicka bild till:
prenumeration@agi.se

AGI kommer därefter att skicka ersättningsvara.