Prenumeration på tidningen nord emballage är ett tillsvidareabonnemang där betalning sker årsvis.
Prenumerationen omfattar 6 utgåvor av nord emballage i tryckt och digitalt format. Prenumeranten
kan säga upp abonnemanget i samband med tid för förnyelsen. Om abonnemanget inte sägs upp är
prenumeranten betalningsskyldig för ny period.
Information om förlängning av prenumerationen sänds ut i god tid och innehåller tydlig upplysning
om att abonnemanget löper tills vidare samt information om hur det sägs upp.
Justering av prenumerationspriset kan göras av förlaget i samband med nya prenumerationsperiod.
Ett nytt prenumerationspris framgår i så fall tydligt.
Återbetalning av prenumerationskostnad sker normalt sett inte, men varje sådant önskemål provas
för sig.
Prenumeranten har ansvaret för att Trade Promotion Förlag AB får rätt adressuppgifter samt att se
till att uppgifter om adressändring meddelas i god tid.
Det finns även möjlighet att köpa enstaka utgåvor av tidningen nord emballage, eller extra exemplar
om man redan är prenumerant till ett pris som anges på hemsidan. Dock kan vissa utgåvor vara
slutsålda.
Vid anmälan till och betalning för konferenser och evenemang arrangerade av Trade Promotion
Förlag AB gäller köplagen.