Vi hanterar dina uppgifter enligt GDPR

GDPR (Dataskyddsförordningen) styr hur företag får hantera personuppgifter och hur företag som behandlar personuppgifter har kontroll över sina register. Företaget ska kunna beskriva detta för tillsynsmyndigheten och för personer som finns i registret. Den som är registrerad ska också ha en rimlig chans att kunna neka att finnas med.

Vi följer GDPR!